NB! - täpsemat juhendit siin kirjeldatud võimaluste kasutamisest näeb, kui luua kasutajakonto ning keskkonda sisse logida.

Sisukord

Mõisted

Nutisport on kujundatud linnana, kus on tänavad, tänavatel paiknevad majad ning majadel on korrused.
Edaspidi on seega kasutusel mõisted:
 • tänav - teema;
 • maja - harjutus;
 • korrus - harjutuse raskusaste (tase).
Nutispordi linnas toimetavate isikute puhul kasutame mõisteid:
 • Külaline - Nutispordi linna sattunud sisselogimata kasutaja;
 • Nuti-Mati Sõber - Nutisporti sisse loginud kasutaja, kes aga ei oma tasulist paketti;
 • Nuti-Mati Suur Sõber - Nutispordi tasulist paketti omav kasutaja;
 • Nuti-Mati Hea Sõber - Õpetaja staatust omav Nutisporti telliva kooli õpetaja;
 • Nuti-Mati Väga Hea Sõber - Nutisporti telliva kooli Administraator.

Sisu

Nutispordi Nuti-Mati matemaatika majad (mida on hetkel 76) paiknevad kuuel tänaval (ARVUD, ARVUTAMINE, ALGEBRA, MÕÕTMINE, TELJESTIK, GEOMEETRIA). Igal majal on 5 korrust ning neid saab läbida neljas variandis:
 • DEMO - 5 ülesannet, igal korrusel 1 ülesanne.
 • TEST - kindel arv (10-30, sõltub majast ja valitud viimasest korrusest) ülesandeid, mille lahendamiseks on aega kuni 5 minutit. Kasutaja saab valida, millise korruseni ülesanded tulevad.
 • VÕISTLUSTRENN - TEST + lisaaeg (1-2 minutit), mille jooksul ülesannete arv ei ole piiratud. Kasutusel võistlustel.
 • TREENING ÜHEL KORRUSEL - võimalus treenida vaid maja ühte kindlat korrust. Seal punkte ega aega ei arvestata.
Viimast kolme varianti saavad kasutada vaid Nuti-Mati Suured Sõbrad.

Kõigi majade DEMO-variandid on aga tehtavad kõigile - lisaks täismahus 2 maja:

 • Rooma numbrid tänaval ARVUD;
 • Trigonomeetria tänaval GEOMEETRIA.
Nuti-Mati Sõprade kõik tulemused ja tehtud vead salvestuvad andmebaasi. Nuti-Mati Head Sõbrad saavad kõigi oma kooli õpilaste tulemusi ja tehtud vigu hiljem vaadata.

Eelmine õppeaasta

Nuti-Mati matemaatika maju kasutas 2020/2021. õppeaastal 124 kooli ja üle 13 300 õpilase.
Andmebaasi salvestus ligi 425 000 treeningkatse tulemust.
Kõige rohkem oli kasutajaid 5. klassis (üle 1700 õpilase) ja 6. klassis (üle 1600 õpilase), järgnesid 4., 2. ja 7. klass.
Majadest olid 5 kõige populaarsemat:
 1. loendamine
 2. liitmine ja lahutamine
 3. korrutamine ja jagamine
 4. naturaalarvude kirjutamine
 5. KORDAMINE: 1.-3. klass
Nutispordi eelvõistlusel osales ligi 10500 õpilast. Piirkondlike finaalide kaudu pääses neist kevadel vabariiklikku (olude sunnil online) finaali 150.
Nii piirkondlikes kui vabariiklikus finaalis on Nutispordi poolt osalejatele auhinnad.

Võimalused Nutispordi poolt pakutavate harjutuste kasutamiseks õppetöös

ÕPPEKAVA

Nutispordi pealehel päises on link Seosed õppekavaga.
Iga klassi jaoks on seal toodud lingid majadele, mida mingi teema kohta saab Nutispordis teha.

HARJUTUSVÄLJAKUD

Headel Sõpradel on võimalus luua igale klassile nn harjutusväljakuid, kus nad majad koos korrustega saavad ise valida kõigi olemasolevate Nutispordi majade hulgast. Väga paljud koolid kasutavad just seda võimalust õpilastele koduse töö andmisena ja nende väljakute kasutamine muutub järjest aktiivsemaks.

On võimalik koostada kas 1 või 3 alaga väjakuid:

või alates 2020. aasta oktoobrist ka 4 kuni 7 alaga väljakuid:

TESTID

Nutispordi keskkonnas on Headel Sõpradel võimalus luua (kas välja printimiseks või ekraanile näitamiseks) teste ülesannetega, kus nad jällegi saavad ise valida maja (majad) koos korrustega, mille piires programm genereerib juhuslikud ülesanded.

Õpetajal on võimalus ka näha õigeid vastuseid (lahenduskäiku, kui sellist on, peab õpetaja küll siis ise kontrollima).

Nende testide puhul saab ära kasutada majade kõrgemaid korruseid, milles tulevaid ülesandeid on arvuti taga peast kohe keeruline lahendada, aga paberil tehes väga hea (nt avaldiste lihtsustamised, võrrandite lahendamine, arvutamine harilike murdudega jms).

Nendes testides on kasutatavad 42 Nuti-Mati matemaatika maja - need, mis ei sisalda graafilist osa (joonised, teljestik).

VÕISTLEMINE

Võistlustel saavad osaleda Nuti-Mati Suured Sõbrad.

Nutisport pakub eduelamust kahel tasemel:

 • Rahvaspordis - ülesanded majade madalamatel korrustel, pea kõigile õpilastest jõukohased (kui ka veidi harjutada). On juhtunud, et mõni nõrgem õpilane saab Rahvaspordis parema tulemuse kui klassi priimus, kes näiteks Tippspordis hiilgab; Rahvaspordi tasemel on võimalus pääseda ka piirkondlikesse finaalidesse
 • Tippspordis - sinna pääsevad ca 50% Rahvaspordis osalejad, ülesanded majade kõrgematel korrustel. Piirkondlikud ja vabariiklik finaal aasta-aastalt paremate auhindadega.
Võistluste ajakava ning reeglid on leitavad lingilt Nutispordi pealehe päises.

Eelvõistluse etappidel on alad reeglina nii valitud, et igale klassile on 1 ala, mida on selles klassis hiljuti õpitud ning 2 ala on kordamine mingist varasemast klassist või teemast.